Know where it is

EVIDEI je prehľadné softvérové riešenie na evidenciu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku

Jednoduchá obsluha

Návratnosť investície

Rýchla inventarizácia

EVIDEI - evidencia majetku

Aplikácia EVIDEI je vhodná ako pre malé, tak aj pre väčšie organizácie. Môže fungovať ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo môže bežať samostatne ako „stand-alone“ riešenie.

Eliminácia chybovosti

1D a 2D čiarové kódy

RFID technológia

Možnosť prepojenia s ERP

Case study

Optimalizácia evidencie majetku v ESET

Popredná slovenská IT spoločnosť ESET je známa ako priekopník v oblasti antivírusovej ochrany, ktorý vytvára oceňovaný softvér na detekciu hrozieb využívaný vo viac ako 200 krajinách sveta. Obratom je ESET najväčšia IT spoločnosť na Slovensku, pre ktorú pracuje na celom svete viac ako 1400 pracovníkov.