Evidei
evidencia majetku

EVIDEI_logo_horizontal_zakladne-pozitiv_RGB

Skúsenosti ukázali, že po zavedení systému, dokáže systém zrýchliť inventarizáciu 2-3 krát, pri podstatnom znížení chybovosti.

Desktopová aplikácia

Desktopová aplikácia je určená pre pracovné stanice s operačným systémom Windows. Využíva sa predovšetkým pre samotnú evidenciu majetku, ako je zakladanie a správa kariet majetku, zaznamenávanie rôznych informácii o stave majetku, zadelenie a zaradenie majetku, či už do fyzického, alebo logického členenia, ako aj história evidovaného majetku.

Táto časť aplikácie využíva pre ukladanie údajov databázu v prostredí databázového servera typu Microsoft SQL Server.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia je určená pre mobilné zariadenia vybavené operačným systémom Android.
 
Úlohou tejto aplikácie je predovšetkým inventarizácia majetku.
Teda zaznamenanie zhody, alebo rozdielov v stave majetku evidovanom a v skutočnom.
 
Samozrejmosťou je využitie takých médií, ako je čiarový kód (1D a 2D kódy), prípadne technológia RFID, ktoré umožňujú rýchle vyhľadávanie majetku v databáze a výrazne znižovať chybovosť spôsobenú ľudským faktorom.
 
Mobilná aplikácia dokáže za týmto účelom využívať hardvérovú výbavu mobilných zariadení, ako sú snímače čiarových kódov, prípadne snímače RFID. Zároveň, je možné využiť fotokamery mobilných telefónov a narábať s čiarovým kódom bez nutnosti špeciálnej hardvérovej výbavy.
Fotoaparát je možné zároveň využiť pre vytvorenie a uloženie fotografie na karte majetku.
Dáta sú ukladané do terminálu, na SD kartu, čo zamedzí ich strate v prípade poškodenia terminálu.

Galéria

Čiarové kódy a RFID technológia

Okrem toho, že EVIDEI umožňuje použitie čiarových kódov, v špeciálnych prípadoch RFID technológiu, ako vstupných údajov identifikácie majetku, je možné desktopovú aplikáciu použiť aj na označenie majetku týmito médiami.
 
Desktopová aplikácia dokáže priamo spolupracovať s termotransferovými tlačiarňami a umožňuje podľa rôznych kritérií vybrať skupinu položiek majetku pre vytlačenie samolepiacich etikiet.

 

Štruktúra majetku

Súčasťou evidencie údajov o majetku je aj evidovanie hierarchie umiestnenia, zadelenia alebo zaradenia majetku. Aplikácia umožňuje evidovať 3 úrovne fyzického umiestnenia majetku a 4 parametre logického zaradenia majetku.

Inventarizácia majetku

Inventarizácia majetku využíva hierarchiu umiestnenia, zadelenia, alebo zaradenia majetku. Aplikácia teda umožňuje vykonávať inventarizáciu majetku dvoma spôsobmi, a to podľa fyzického umiestnenia, alebo logického zaradenia. Jednotlivé úrovne umiestnenia, alebo parameter zaradenia potom definujú výber majetku, ktorý sa bude inventarizovať.