Odvetvie: výroba

Zrýchlili sme inventúru v I.D.C. Holding

I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva, s viac ako storočnou tradíciou. Spoločnosť vyprodukuje takmer 38 000 ton výrobkov, s ročným obratom cca 112,6 mil. EUR. I.D.C. Holding, a.s. zastrešuje Figaro Trnava, Pečivárne Sereď a prevádzkareň na výrobu čokoládových sezónnych figúrok v Cíferi. Medzi najznámejšie produkty tejto spoločnosti patria nepochybne Horalky, Mila, Tatranky, Kakaové rezy, bylinkové cukríky Verbena, či Banánky v čokoláde.

Priebeh projektu

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. patrí medzi najväčšie slovenské spoločnosti, s viac ako 1000
zamestnancami a veľkým množstvom majetku. Ten bol doposiaľ inventovaný pomocou pera a
papiera, dôsledkom čoho bola inventúra časovo a aj personálne náročná.
Rozhodli sme sa preto spoločnosť osloviť s ponukou moderného riešenia EVIDEI, ktoré prinesie
zjednodušenie, spresnenie a zrýchlenie inventarizácie.

Základom riešenia je využívanie QR kódov, ktorými je označený každý kus inventovaného
majetku. Kódy sú počas inventúry skenované pomocou mobilných terminálov, vďaka čomu sa
proces podstatne zrýchli a spresní. Dáta z mobilných terminálov sú prenášané do PC aplikácie
EVIDEI, ktorá umožňuje ich jednoduché a prehľadné spracovanie.

Mnohé predmety inventarizácie sa nachádzajú vo výškach, alebo je k nim obmedzený prístup, čo
bolo potrebné zohľadniť pri výbere snímacích zariadení. Na fyzickú inventarizáciu používa
spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. mobilné terminály ZEBRA TC56 a TC8000 s mobilnou
aplikáciou EVIDEI. Terminály TC8000 sú vybavené long-rangeovým skenovacím prvkom, ktorý
umožňuje snímanie čiarových kódov na dlhšiu vzdialenosť.
Mobilná aplikácia EVIDEI je pre užívateľov veľmi jednoduchá a intuitívna a zaškolenie i
neskúsených pracovníkov, či brigádnikov, je otázkou veľmi krátkeho času.

„Naša spoločnosť kontinuálne investuje do inovácií, ktoré vedú k zjednodušovaniu a zvyšovaniu efektivity práce. Aj preto sme ocenili riešenie, s ktorým nás oslovila spoločnosť Kodys Slovensko. Vnímame ho ako veľký posun v procese inventúry. Vďaka EVIDEI dokážeme spracovať výsledky inventúry v kratšom čase a s menším počtom nepresností. Samotná implementácia riešenia prebehla hladko a rýchlo, takže už tento rok môžeme novinku pri inventúre využiť!“
Mgr. Rudolf Švehla
správca ekonomickych modulov

zníženie chybovosti

zrýchlenie inventarizačných procesov

prehľadnosť majetku

okamžité výsledky inventúry