Odvetvie: IT

Optimalizácia evidencie majetku v ESET

Popredná slovenská IT spoločnosť ESET je známa ako priekopník v oblasti antivírusovej ochrany, ktorý vytvára oceňovaný softvér na detekciu hrozieb využívaný vo viac ako 200 krajinách sveta. Obratom je ESET najväčšia IT spoločnosť na Slovensku, pre ktorú pracuje na celom svete viac ako 1400 pracovníkov.

Priebeh projektu

Spoločnosť ESET nás oslovila v období, keď hľadala spôsob ako urýchliť a zjednodušiť inventarizačné procesy svojho majetku. Dovtedy používali na inventarizáciu majetku technológiu čiarových kódov, toto riešenie im z viacerých dôvodov nevyhovovalo a preto nás oslovili s požiadavkou na riešenie evidencie a inventarizácie majetku pomocou RFID technológie.

Už po prvom stretnutí a prekonzultovaní skutočných požiadaviek a potrieb zákazníka sme usúdili , že pre potreby inventarizácie majetku spoločnosti ESET nie je RFID technológia najvhodnejšie
riešenie a odporučili sme im zostať pri čiarových kódoch a zaviesť naše moderné riešenie na evidenciu majetku EVIDEI.

V porovnaní s predchádzajúcim riešením, vďaka softvéru EVIDEI, dokázal ESET lepšie využiť možnosti technológie čiarových kódov pri inventarizácií majetku. A to nie len pri fyzickej inventúre a skenovaní majetku, ale vďaka bohatej funkcionalite PC aplikácie softvéru EVIDEI aj pri spracovávaní a vyhodnocovaní výsledkov inventúry.Zásluhou softvéru EVIDEI bola možnosť využitia existujúceho značenia majetku pôvodnými čiarovými kódmi, pričom nebolo potrebné nanovo označovať všetok majetok. Na novonadobudnutý majetok sme zaviedli nový systém značenia.

Použitá technológia

Na fyzickú inventarizáciu používa spoločnosť ESET mobilné terminály ZEBRA TC51 s mobilnou aplikáciou EVIDEI. Mobilná aplikácia EVIDEI je pre užívateľov veľmi jednoduchá a intuitívna a zaškolenie i neskúsených pracovníkov, či brigádnikov, je otázka veľmi krátkeho času.

Výsledok

Naše skúsenosti potvrdzujú, že riešenie EVIDEI dokáže zrýchliť inventúru niekoľkonásobne a to pri podstatnom znížení chybovosti, čo je pre zákazníka veľmi dôležité.

„Spoločnosť KODYS SLOVENSKO nám odporučila ponechať pôvodný systém značenia, takže nebolo potrebné prácne preznačovanie a prelepovanie majetku. Tento fakt urýchlil implementáciu riešenia a jeho nábeh do ostrej prevádzky behom jedného mesiaca. K-Majetok nám okrem samotného zrýchlenia inventúry a zníženia chybovosti pri inventúre výrazne zrýchlil komplikované a časovo náročné spracovávanie výsledkov inventúry“
Lucia Talapková
vedúca finančného oddelenia spoločnosti ESET

zníženie chybovosti

zrýchlenie inventarizačných procesov

prehľadnosť majetku

okamžité výsledky inventúry