Odvetvie: Facility Management

EVIDEI sprehľadnil správu a zrýchlil inventúru majetku v škole OA Dudova

Obchodná akadémia Dudova 4 v Bratislave vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja, od Hospodárskej školy, cez 3-ročnú Ekonomickú školu s maturitou až sa pretransformovala do dnešnej podoby Obchodnej akadémie, ktorá ponúka okrem 4 ročného štúdia aj bilingválne 5 ročné štúdium v slovensko – anglickom jazyku. Škola sa realizuje v medzinárodných projektoch E-twinning, ERASMUS+ a AIESEC. Tak isto vyvíja iniciatívu v školskom projekte TED TALKS, kde dáva priestor študentom – rečníkom odkomunikovať tému alebo myšlienku, ktorá stojí za šírenie ďalej vo svete v štýle svetoznámej konferencie TEDx.

Obchodná akadémia nás oslovila s požiadavkou na vyriešenie problémov pri evidencii majetku. Chýbala im osoba, ktorá by prebrala zodpovednosť za pohyb takmer 4000 položiek majetku. Pri predstave evidovania majetku v excelovských tabuľkách začali hľadať spoločnosti, ktoré ponúkajú systémy pre správu, evidenciu a inventarizáciu majetku.

„Oslovili sme niekoľko spoločností, ktoré poskytujú evidenčné systémy majetku. Najlepšie sa nám komunikovalo so spoločnosťou KODYS Slovensko, ktorá nám na základe našich požiadaviek a možností ponúkla evidenčný systém majetku EVIDEI.“

„My ako škola sme mali evidenciu majetku len v programe iSpin. Tento systém nám však nevyhovoval pretože v 21. storočí sme potrebovali systém, ktorý okrem evidencie majetku zabezpečí aj jeho označovanie a nie zapisovať evidenčné čísla na majetok „centrofixkami“.

PRÍNOS EVIDEI

Po spoločnej diskusii a zanalyzovaní požiadaviek a potrieb sme Obchodnej akadémii navrhli EVIDEI ako riešenie, ktoré by im malo pomôcť s problémami pri evidencii majetku. EVIDEI umožnil škole rozdelenie práce medzi viaceré osoby. Zamestnanci zodpovedajú za jednotlivé úkony v rámci evidencie majetku, ako je evidovanie každého nového druhu majetku do systému, evidencia všetkých presunov majetku a jeho vyraďovanie. Zavedením EVIDEI získala škola prehľad o aktuálnom stave majetku ako aj jeho umiestnení. Dnes u nich inventarizácia prebieha rýchlo a k dispozícii majú okamžite aj niekoľko reportov, ktoré sú pri evidencii majetku nápomocné.

„EVIDEI je schopný pracovať v prostredí on-line ale aj off-line, cez wi-fi, ako aj cez kábel. Systém je veľmi jednoduchý na ovládanie a stačilo nám jedno vstupné školenie. V súčasnosti systém využívame pravidelne, a to pri každom zaradení aj vyradení majetku, či okamžitom označení majetku na základe samolepiacich evidenčných štítkov.“
Ing. Nina Korchaníková
ekonómka školy OA Dudova

prehľad o stave majetku

zníženie miery chybovosti

zrýchlenie samotnej inventarizácie